Ny E6 trasé vil beslaglegge store områder med dyrka mark

Det skriver Arne Bredeveien i dette leserinnlegget.
Nyheter

Nye Veier la fram et forslag om ny E6 trasé i Sør-Fron og Ringebu kommune under et møte i kommunestyret i Ringebu i forrige uke. Dette er mildt sagt en merkelig saksbehandling fra Nye Veier sin side da Sør-Fron kommune ikke er informert om forslaget uten om det vi leser i media.

Sør-Fron Kommune har vedtatt en reguleringsplan for ny E6 på Frya, med Nye Veier sitt forslag må det til en ny og omfattende reguleringsplan noe som vil koste både tid og penger.


Gammelt råk blir ny gang- og sykkelveg til Øvre Vinstra

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har gitt Nord-Fron kommune en solid pengestøtte.Av totalt 25 søkere er det kun menn som vil bli vaktmester og byggdrifter i Sør-Fron kommune - se søkerlista her:

Stilinga har fått søkere fra både Løten, Kvam og til og med helt fra Sverige.


Forslaget vil beslaglegge store områder med dyrk mark i Sør-Fron noe jeg mener er helt uaktuelt, i tillegg vil forsalget kutte ut krysset på Frya med lett adkomst til industriområdet og avkjøringen til Venabygdsfjellet.

Flere eiendommer langs dagens E6 fra Gunstadmoen til Frya er innløst og revet av SVV(staten) med det nye forslaget fra Nye Veier var dette helt unødvendig og sløsing med skattebetalernes penger.

Nei Nye Veier, dette forslaget D1 kan derre bare legge i skuffen igjen, bruk tiden på å få bygd ny E6 med en av de andre alternativene A1 eller C1.

Arne Bredeveien

Kommunestyremedlem, AP
Skiforbundet har tildelt Gålå Norgescup i senior-langrenn

Gålå Idrettsanlegg har sagt ja til å arrangere Equinor Norgescup i langrenn i mars.