Søkjer på vikariat ved frisklivsavdelinga i Nord-Fron

Fire søkjarar til vikarstilling som fysioterapeut og frisklivskoordinator i Nord-Fron kommune. Her ser du lista

Fysioterapeut-vikariat  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Søknadsfristen var torsdag, og startdato er sett til 11. mai. Vikariatet er på dagtid ved frisklivsavdelinga og høyrer under førebyggjande tenester. Stillingsprosenten er 60.