Da søstera vart alvorleg sjuk og døyde, bestemte Solveig seg for å ta kontroll over sin eigen død

For Solveig Aarnes handlar valet om aktiv dødshjelp om å få avslutte livet på en verdig måte.
Nyheter

- Det var ei forferdeleg reise.