Nord-Fron Ap om rusreformen: - Støtter ikke rusreformen slik den foreligger i dag.

Forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging, mener Ap i Nord-Fron.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Simen Berge/arkiv

Nyheter

Norge trenger en helhetlig og styrket innsats mot narkotika. Vi har i dag lavere bruk av narkotika enn gjennomsnittet i Europa. Det er det viktig å verne om.


For fem år sida klarte midtdølen å komme seg ut av narkotikamisbruket: Forteller sin vanskelige historie for første gang

«Stian» var en vellykka, normal gutt som ble narkoman og gikk på jobb i heroinrus. Nå advarer han mot å ta den første jointen.


Kan føre til økt bruk

Nord-Fron Ap støtter intensjonen bak rusreformen om at de som er rusavhengige trenger helsehjelp, ikke straff. Nord-Fron Ap støtter derimot ikke en avkriminalisering slik den er skissert i reformen. En slik løsning kan føre til økt bruk av narkotika, ikke minst blant unge. For at forbudets allmennpreventive effekt skal opprettholdes, må unge og voksne oppleve at det medfører en konsekvens å bryte forbudet. Politiet skal fortsatt avdekke og beslaglegge illegale rusmidler som før.

I høringsinnspillene til rusreformutvalgets forslag om en reaksjonsfri modell for avkriminalisering, pekte tunge høringsinstanser som FHI, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Legeforeningen og Politiet, på at økt bruk er en sannsynlig konsekvens.


Støtter rusreformen:

Vil hindre et tidlig møte med strafferammer: - Jeg tror ikke ungdommen er så blåøyd

- I stedet for at de yngre skal kriminaliseres og møte strafferammer, bør fokuset være å hjelpe dem.Påstander om at livsfarlige piller har vært i omløp i Midtdalen lenge: - De er populære

Mens en kilde forteller at pillene Ksalol sirkulerer i vårt distrikt, sier politibetjent Svein Morten Laingen at han ikke kjenner til dem. Men han legger ikke skjul på at det er mye narkotika i Midtdalen.


Mer midler til behandling

Det er viktig at samfunnet fortsatt sender et tydelig signal på at ulovlig rusmiddelbruk er uakseptabelt, og at politiet er sikret mulighet til å avdekke rusmiddelbruk, distribusjon og etterforske selgere. En avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika vil gjøre arbeidet med å avdekke rusmiddelbruk vanskeligere. Det kan føre til at unge mennesker kommer lengre inn i rusbruk og kriminalitet før man fanges opp, og at vi som samfunn kommer senere inn med tilbud om hjelp.

Arbeiderpartiet bør ikke støtte regjeringens forslag til rusreform, som har mange uheldige og utilsiktede konsekvenser. I stedet bør vi igangsette arbeidet med en helhetlig rusreform, der det satses mer på forebygging, og på å hjelpe folk ut av et rusproblem. Det må sikres mer midler til behandling av rusavhengighet. I tillegg må kjeden fra avrusing til behandling og ettervern gjøres mer sammenhengende. Man bør øke satsingen på behandling av ungdom med rusproblemer, med konstruktive tiltak som tar sikte på å øke inkludering og sosial deltagelse.»

Morten Randen og Heidi Maurstad

-Leder NFAP- -Nestleder NFAP-