Høyeste antallet innlagte med covid-19 sida april 2020

Dagens tall fra Helsedirektoratet viser at 306 pasienter nå er innlagt ved sykehus i Norge.

  Foto: Berit Roald/NTB

Nyheter

Det er en økning på 17 pasienter fra fredag, og det høyeste antall innlagte siden15. april i fjor, viser VGs oversikt.

64 av de innlagte får respiratorbehandling. Dersom tallet fortsetter å stige, er Norge ikke langt unna en ny topp med antall innlagte. Hittil er det høyeste tallet ifølge Helsedirektoratet på 318 innlagte.

268 av coronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse Sør-Øst, 25 er innlagt i Helse vest, ni er innlagt i Helse Midt-Norge, og fire er innlagt i Helse nord.

VGs oversikt og Helsedirektoratets oversikt kan avvike fra hverandre, fordi VG henter inn egne tall fra hvert enkelt sykehus.

I Helse Sør-Øst får 84 på intensivavdeling, hvorav 57 hadde behov for respiratorbehandling, i følge Helse Sør-Øst sin egen daglige oppdatering.