Betent om tamreinbeite: Nord-Fron kommune avviser invitasjon til møte om beiteavtale for Vågå Tamrein

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som ber om møtet Nord-Fron sier nei til.

Tamrein fra Vågå Tamrein fotografert i grensestrøka mellom Nord-Fron og Vågå.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Saken gjelder utfordringer med at rein fra Vågå Tamrein beiter i Skåbufjella i Nord-Fron uten at det foreligger noen beiteavtale. Dette har pågått over flere år, og klager fra grunneiere i Nord-Fron har ikke ført fram til noen løsning. Det er Statsforvalteren i Trøndelag som er regional myndighet for tamreindrifta i Sør-Norge.