Skrinlegger forslaget om utvidelse av Jotunheimen Nasjonalpark

Forslaget innebar at store deler av Skåbufjella ville få status som nasjonalpark.

Det grønne området i Skåbufjella var forslått som nasjonalpark.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det var Miljødirektoratet som tidligere i vinter leverte vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Blant annet var det forslag om å utvide Jotunheimen Nasjonalpark fra Valdresflye og binde sammen Jotunheimen nasjonalpark med Hersjømyrin naturreservat i Langsua-komplekset i Skåbufjella.