Arkeologer avdekket ny grav og ønsker å prøvebore i Olavshaugen på Hundorp

Arkeologene er overrasket over mengden funn ved Dale Gudbrands gard.

Arkeologene ønsker å prøvebore i Olavshaugen på Hundorp.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Geoskanningen av området rundt Dale Gudbrand har avdekket en stor mengde med kulturminner. Hele 25 hektar ble undersøkt under fjorårets geoskanning. Nå er funnene blitt tolket og vurdert.