Starter kartlegging av områder utsatt for skred og ras i Ringebu kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil foreta geologisk kartlegging av et større område i Ringebu kommune.

Kartområdet merket med grønt, viser området som skal undersøkes.  Foto: NGU

Nyheter

NGU har planlagt to feltperioder i tidsrommet slutten av april til slutten av mai i år, da vil de utføre detaljert kvartærgeologisk kartlegging i området som er markert med grønt på kartbildet. NGU utfører kartleggingen av ustabile fjellpartier i Norge på oppdrag fra, og i samarbeid med NVE.