Før i tida

900-års markeringa på Dale -Gudbrands Gard

Til olsok i 1921 vart kristningsmøtet i 1021 feira med ein monumental 900-årsfest.

Kort: Det vart laga eit kort isamband med 900-års jubileet og kongebsøket på Dale Gudbrands Gard og folkehøgskulen i 1921. (Foto: Zeeman) 

«Ja, den der er fin å leggje handa si på.» Kongen, som hadde den danske replikken på same bakgrunn, svara kvikt: «Ja, eller til å plassere en pjolter på!»

Nyheter

Avisene skreiv at rundt 5000 menneske møtte fram, og i spissen for alt folket stod kong Haakon VII. Dette vart ei nasjonal hending. Kongen stilte i admiralsuniform.