Færre innbyggjarar og fleire eldre:

Kun 12 av 103 sjukepleiarar i Midtdalen er under 30 år: - Det kjem til å bli ei utfordring å ha nok hender i framtida

Medan folketalet er forventa å gå ned i midtdalskommunane dei neste tiåra, vil andelen 80 år og eldre meir enn fordobla seg.

Malene Sigvartsen er ein av fire sjukepleiarar som er under 30 år i Ringebu kommune.   Foto: Emil Nyeng

Nyheter

I 2020 var 825 av innbyggjarane i midtdalskommunane 80 år og eldre. I 2050 er talet forventa å være 1859.