Lokalpolitikerne ble enige i fradelingssaken om småbruket Haugrud i Sødorp

Nord-Frons lokalpolitikere i AP og SP var samstemte om at småbruket Haugrud kan fradeles.

Småbruket Haugrud ligger øvst i Sødorpbygda inntil bommen ved Peer Gynt Seterveg. Nå skal det igjen bebygges med fast bosetting.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Utvalg for Miljø, landbruk- og areal (MLA) behandlet i torsdagens møte klagesaken på avslag om fradeling av bruket Haugrud fra hovedbølet Lillegård i Sødorp.