To nye smittetilfeller onsdag - Ett av dem er en ansatt på Sundheim

Det andre tilfellet er knyttet til Vinstra vidaregåande skule. Begge de to positive tilfellene var i karantene fra før.
Nyheter

Kommunen har de siste dagene jobbet for å imøtekomme situasjonen med smitte på Sundheim. Hovedutfordringen har vært å sørge for tilstrekkelig bemanning, siden mange ansatte er ute i karantene. Dette kommer frem i en pressemelding fra kommunen.

Ved å omdisponere internt på tjenesteområdet har de gitt best mulig tjenester i situasjonen. Blant annet har hjemmehjelpstjenesten blitt nedskalert, for å kunne bistå inne på avdelingene hvor mange av de ansatte er i karantene. Det er også iverksatt inntaksstopp på Sundheim inntil videre.

På de to avdelingene med smitta pasienter er det også ressurskrevende å sørge for godt smittevern samtidig som de vanlige daglige oppgavene skal ivaretas.

- Jeg er dypt imponert over hvordan våre ansatte på Sundheim håndterer situasjonen, sier ordfører i Nord-Fron kommune Rune Støstad.

- De ansatte innen helse og omsorg har hatt et svært krevende år, og det nye utbruddet gjør det ekstra vanskelig for de som står i fremste linje. Både ansatte og ledere gjør en heltemodig innsats for å ta vare på beboerne, legger han til.

Flere trinn ved barneskolen i karantene

Flere trinn ved Sødorp skole er satt i både karantene og ventekarantene som følge av en positiv hurtigtest. Dette blir gjort som er føre-var tiltak. De aktuelle trinnene har fått beskjed direkte fra skolen. Elever ved de øvrige trinnene møter på skolen som normalt.

10. trinn ved Vinstra ungdomsskole har digital fjernundervisning ut uken, men 8. og 9. trinn møter som normalt.

Et stort antall innbyggere ble også satt i karantene på onsdag. Årsaken er at de har vært på forskjellige steder samtidig med smitteførende personer før smitten ble påvist. Smittesporingsteamet har vært i kontakt med innbyggerne dette gjelder.

- Folk i Nord-Fron skal være trygge på at både ansatte og ledere på mange områder gjør alt de kan for å håndtere situasjonen, sier Støstad.

- Onsdag har vi i tillegg hatt med flere eksperter fra Folkehelseinstituttet og Fylkeslegen i våre krisemøter. De har gitt gode råd, samtidig som de har bekrefta at vi iverksetter de riktige tiltaka i en vanskelig situasjon.

Aktiviteten på teststasjonen i Kåja har også vært høy. Totalt har hele 250 personer testa seg i løpet av onsdagen.

På kommunens hjemmeside står det også at alle som har vært innom Milano på Vinstra søndag 25. april mellom kl. 14.00 og 16.00 oppfordres om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. En person med påvist smitte var innom restauranten i det aktuelle tidsrommet.