Kompensasjonsordningene: - Det er småpenger i forhold til det vi har tæret på av egenkapitalen

Nord-Fron kommune fikk 552.216 tusen kroner i statlige midler til bruk som kompensasjonsordninger til lokale bedrifter.

Pubvert Vegard Dybvadskog har holdt stengt siden 6. desember i fjor.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Kommunene skal bruke de statlige midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.