Rause gaveutbetalinger fra Sparebankstiftelsen DNB – se hvem som får bortimot to millioner kroner

Sparebankstiftelsen har fordelt 1 million 862 000 kroner til diverse tiltak og innkjøp i de tre midtdalskommunene.

Gavemidler tilkommer utvikling av Ringebu sentrum - Vålebrua.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som ble dannet i 2002 da Gjensidige NOR sparebank ble omdannet til aksjeselskap. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Gavetildelingen er basert på søknader, og denne gavetildelingen fra stiftelsen er basert på søknader innen fristen den 2. februar 2021.