Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010

Vi forbruker mindre og mindre ved viser nye tall fra SSB.

Vedforbruket har falt med 34 prosent de siste ti åra.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Vedfyring har vært en viktig kilde til oppvarming for husholdningene de siste 30 årene, men mildere klima, bedre varmepumper og større andel nye ovner har gjort at vedforbruket har minket med 34 prosent det siste tiåret.

Vedforbruk i type ovner. 

Temperatursvingninger og vedforbruk

Vedforbruket henger som nevnt sammen med utetemperaturen, og hvordan høst-, vinter- og vårtemperaturen avviker fra normalen kan være med på å forklare svingningene i vedforbruket. I 2010 var det en lang og kald vinter, noe som resulterte i det høyeste forbruket fra undersøkelsen på 1 741 tusen tonn ved. Siden 2014 har vedforbruket vært stabilt og nesten 34 prosent lavere enn i 2010, mye på grunn av mildere høst, vinter og vår enn normalt.


Vedmangel i Midtdalen

Sterk kulde og manko på tørr ved er en dårlig kombinasjon.


Mer effektive ovner

Selv om temperaturen er hovedårsaken til svingningene i vedforbruket, er det også andre faktorer som spiller inn. Dette er blant annet utskiftning av gamle ovner med mer effektive ovner med høyere virkningsgrad. I tillegg har det vært en økning av varmepumper og utskiftning til nyere varmepumper som fungerer bedre i lavere temperaturer, samt at husholdningene generelt har blitt bedre isolert og trenger mindre energi til oppvarming enn tidligere.