Bøndernes Hus på Vinstra - eit staseleg bygg frå 1933

Bøndernes Hus på Vinstra er eit lokale mange sikkert har både gode og dårlege minner i frå.

Ein del av arbeidsstokken. Byggmeister Anders Haverstad sit til venstre for kvinna på midten av rekkja. Huset skulle ligge sentralt i Vinstra – ved jernbanestasjonen – og innehalde rom til ymse bruk, frå festar til små møter.  Foto: Sverre Lie. Bilde lånt av Asbjørn Haverstad.

Nyheter

Vi går attende til den 8. februar i 1930, då seks karar kom saman for å prøve å realisera tanken om eit skikkeleg og staseleg forsamlingshus på Vinstra.