Disse bedriftene får kommunalt tilskudd til sommerjobb for ungdom

Ti bedrifter i Nord-Fron kommune søkte om tilskudd til å lønne ungdom i sommerjobb.

Ødegaarden Bakeri får tilskudd til to ansettelser av ungsom i sommerjobb. 

Nyheter

Ved utgangen av søknadsfristen 17. mai hadde ti lokale lag og bedrifter søkt kommunen om tilskudd fra Nord-Fron kommune. Kommunen gir bedriftene muligheten til å få støtte til lønnsutgifter til ungdom som får sommerjobb.