Ingen grensejustering mellom Sel og Nord-Fron ved Furusjøen

Istedenfor grensejustering kan det bli dialogmøte.

Det ble også foretatt en grensejustering mellom Nord-Fron og Sel kommune for rundt 10 år tilbake. Den gang ble grensen ute i sjølve Furusjøen flyttet. Den røde stipla-linja viser forslag til ny grense. Pila peker på nåværende grense ved Furusjøen.  

Nyheter

Det var hytteforeningen Nordre Furusjøen VEL som tidligere i år hadde bedt Statsforvalteren i Innlandet om å justere grenser mellom Sel og Nord-Fron ved Furusjøen. Foreningen har rundt 70 betalende medlemmer.