Midtdalsordførerne krever skadefelling av bjørnen som oppholder seg i regionen - fikk tredje avslag i dag

Det er nå kommet tre avslag på forespørsler om skadefelling av denne bjørnen som gjentatte ganger er observert i beiteprioritert område på Kvamsfjellet og andre østlige fjellstrøk i midtdalen.

Midtdalsordførerne Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron, Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron, Arne Fossmo, ordfører i Ringebu.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Midtdalsordførerne viser til søknad om skadefelling på bjørn til Miljødirektoratet den 13. mai med påfølgende avslag, søknad om skadefelling på samme bjørn 28. mai med skriftlig avslag og søknad om skadefelling til Statsforvalteren 1. juni med påfølgende muntlig avslag.


Her opplevde Kristoffer og dattera Maria brunbjørnen på nært hold: - Dette var en kolossal opplevelse!

De fikk en opplevelse for livet far og datter, da de var på veg opp til hytta ved Furusjøen lørdag.


Har sendt klagebrev

De tre midtdalsordførerne har nå send klagebrev på avslagene til Statsforvalteren for Innlandet.

- Vi må si at vi er svært overrasket over måten Miljøverndirektoratet og Statsforvalteren forvalter denne saken på. Våre fagfolk har fulgt situasjonen tett de siste ukene. De har gjort grundige vurderinger av den situasjonen vi står i, og mener det er mest riktig å ta ut bjørnen nå. Derfor er det provoserende å oppleve at våre fagfolk gang på gang blir overprøvd av nasjonalt og regionalt nivå!

Videre skriver de tre ordførerne i klagebrevet:

Vi er en av Norges største regioner for fjellbeite, og i disse dager slippes flere tusen beitedyr i utmarka. Daglig får vi bekymringsmeldinger fra beitebrukere som kvier seg for å slippe dyra ut så lenge vi vet at det er bjørn i området. Det er lett å forstå deres fortvilelse og frykt.

Vi er enig med våre fagfolk i at bjørnen ikke lenger kan defineres som streifbjørn tatt i betraktning at den nå har vært her i over tre uker. Vi vil minne Statsforvalteren om at området er beiteprioritert, og den situasjonen vi som kommuner og ikke minst beitebrukere nå opplever burde vært unngått.

Vi minner også om rovviltforliket på Stortinget. Stortinget har lagt stor vekt på at rovdyrforvaltningen skal ha en todelt målsetting. Det skal føres en politikk som både sikrer de store rovviltartene i norsk natur samtidig som forvaltningen totalt sett må bidra til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet. Rovviltforliket er også tydelig på at det må føres en forebyggende forvaltning.

Når både Miljødirektoratet og Statsforvalteren overkjører de lokale fagfolka, kan vi ikke se at hensynet til verken konfliktdemping eller forebygging blir ivaretatt slik intensjonen i Stortingets rovviltforlik er tenkt.

På bakgrunn av dette klager vi på avslaget og ber Statsforvalteren umiddelbart om å gi fellingstillatelse på bjørnen som befinner seg i vår region – bare dager før tusenvis av beitedyr slippes ut.

Arne Fossmo, ordfører i Ringebu

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron