Fikk ja til redusert fart, men nei gangfelt på Skåbuvegen

Statens vegvesen setter ned fartsgrensen på Skåbuvegen i Sorperoa.

Statens vegvesen er i disse dager i ferd med utskifting av skilt for ny fartsgrense på Skåbuvegen.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Statens vegvesen reduserer fartsgrense på øversida av Skåbukrysset i Sorperoa fra 60 til 50 kilometer i timen. Fartsreduksjon blir gjort som et trafikksikkerhetstiltak etter påtrykk fra lokale beboere.