Tiltalt for trusler og promille - nå er dommen klar

Midtdølen møtte i retten tiltalt for to forhold; trusler og promillekjøring, og ble frifunnet for det ene punktet.

Vestre Innlandet tingrett avsa dom 21. mai.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Tiltalte var i første tiltalepunkt tiltalt for trusler, etter straffelovens §263, "for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt".