Etablerer ladestasjoner for el-biler på Kvamsfjellet

To lokale bedrifter vil etablere flere ladepunkt for el-biler på Kvamsfjellet.

I Rondablikkdokka og ved Rustugusetra rett ved, planegges ladestasjoner for el-biler.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det er de to bedriftene Rudland eiendom As og Rustugusetra AS som vil bygge hver sin ladestasjon. Begge søker Nord-Fron kommune om støtte til nyetableringen.