Har funnet kister og skjelett: Vil gjennomføre nye arkeologiske utgravinger i det middelalderske kirkestedet ved Vik i Kvam

Kvam gamle kirkested er fredet som et kulturminne, nå skal arkeologene foreta utgravinger.

Rett ved planovergangen og kirkeområdet, står en minnestøtte over den falne skottegeneralen Sinclair som ledet et skotsk hærtog til Gudbrandsdalen i 1612  Foto: Tor larsen

Nyheter

Utgravingen kommer som et krav fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i forbindelse med ny reguleringsplan for området.