Hva er det som skjuler seg i kontaineren på Dale Gudbrands gard?

Det kan du få svar på førstkommende tirsdag kveld.

Rasmus Stauri med kontaineren som skjuler bygdas historie over 1500 år tilbake i tid. Tirsdag kveld skal den åpnes for publikum på Dale Gudbrand.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Da åpner nemlig utstillinga «Solrenning» som en del av tusenårsjubileet på Sør-Fron.

Direktøren for Gudbrandsdalsmusea, Øystein Rudi, har vært engasjert i både planlegging og det praktiske.  Foto: Tor Larsen

Ekstraordinært milliontilskudd til tusenårsmarkeringa Hundorp 2021

Kulturdepartementet tildeler et ekstraordinært engangstilskudd på en million øremerket til arbeidet med tusenårsmarkering for Hundorp 2021.


En historisk tidsreise

Utstillinga er i regi av «Hundorp 2021» og Gudbrandsdalsmusea. Rasmus Stauri har vært engasjert som prosjektleder for utstillinga.

- Dette er en utstilling som tar de besøkende med på en historisk reise i bygda vår, og med basis i de arkeologiske funn som er gjort på Hundorp og andre steder i kommunen vår, forteller Stauri i kortversjonen.

Men gjenstandene som er funnet på Hundorp helt tilbake til 300 år e. Kr, forteller så veldig mye mer enn kortversjonen. Funna på Hundorp, og stedet i seg sjøl, er av stor nasjonal betydning og verdi.

- På Hundorp bodde makta i dalen med vide kontakter i landet og helt utover landegrensene til germanerne og romerne nede i Europa – Gudbrandsdalen var absolutt ingen avkrok slik mange tror. Funna gir oss innblikk i levemåte i førkristen tid og ut over i kristen middelalder. Naturlig nok er funnene knytt til den øverste bondestand, vi vet lite om treller og arbeidsfolk, påpeker Stauri.

Et lite blikk inn i kontaineren hvis interiør er designe ved hjelp av Krible Design på Vinstra. 

Dale-Gubrand bygde kyrkje etter klubbeslaget, nå leiter dei med georadar etter spor

I følge Snorre fekk ein nykristna Dale-Gudbrand bygd ei kyrkje etter slaget på Hundorp i år 1021. Denne doningen kan finne spora etter den fyrste kyrkja nede i bakken.


Første gang samlet

Funnene det først og fremst er snakk om er Kjorstad-funna mellom 1867-74 og Hundorp-funna i 1921. Kjorstad-funna er fra en kvinnegrav og en mannsgrav. Hundorp-funnet ble gjort rett ved Olavshaugen av navnebror og bestefar til Rasmus Stauri. Alle gjenstandene ble innlevert til kulturhistorisk museum. Nå kommer de tilbake til Hundorp utstilt i en blå kontainer med historiske tekster til – stilert av Rasmus av i dag.

- For første gang blir disse to funnene utstilt sammen og under samme tak i bygda der de kommer ifra. Det hele er et veldig spesielt for meg som er oppvokst her på Dale Gudbrand, og det har vært veldig personlig berikende å kunne lede dette prosjektet, sier Stauri som holder åpningstale under åpningen av utstillingen tirsdag kveld.


Vakre vikingskattar heim til tusenårsfeiringa

Eit gravfunn frå Kjorstad, fleire funn frå Hundorp og ellers i Sør-Fron er kva Gudbrandsdalsmusea har bede om å få låne att frå Kulturhistorisk museum, til tusenårsmarkeringa neste år.


Lokal kreativitet

Å samle et større antall gjenstander over en tidslinje på over tusen år i en trang kontainer, er krevende. Men Gudbrandsdalsmusea og Hundorp 2021, klarte det ved hjelp av lokale leverandører.

- Kontaineren kom selvsagt fra Krokkasser, og Krible Design og Mammut Reklamebyrå kom opp med kreative og gode løsninger innvendig i kontaineren – rett og slett tøft ble det, sier direktør for Gudbrandsdalmusea, Øystein Rudi.

- Vår neste ambisjon er å få bygd et permanent utstillingslokale på Dale Gudbrand. Et sted som Hundorp med sin historie, må ha det på plass, sier Rudi bestemt.