Kulturmidler til flere bygdahus i Nord-Fron

Formannskapet i Nord-Fron fordeler kulturpengar (driftstilskot) for 2021 til privateigde bygde- og grendahus og kulturvernorganisasjonar.

Bygdahus: Ruste Bygdahus var blant dei som fekk 27. tusen kroner.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

Løyvinga er i år på tilsaman kr 156.000. Etter kommunedirektøren sitt forslag til fordeling av driftstilskot står det att kr 105.000. Dette er midlar, som etter søknad, kan fordelast til rehabilitering/bygging av nærmiljø- og kulturanlegg.

Desse fekk midlar: Tverrbygda Grendahus kr 9 tusen. Sulheim Grendahus, Kvikne Bygdahus, Ruste Bygdahus og Skåbu Bygdahsu fekk kvar kr 27 tusen. Av kulturvernorganisasjonar fekk Fron Historielag kr 17 tusen, Skåbu sokneråd kr 4 tisen, Olav Aasmundstad legat kr 18 tusen.