Sykehuset Innlandet om hvorfor sjukebilen flyttes fra Vinstra til Otta: - Dette vil komme alle til gode

Det skapte reaksjoner da det ble kjent at én av to sjukebiler skal flyttes ut av Fron. SI beskriver dette som en styrking av beredskapen.

AMK-sjef Arne Stokke og avdelingssjef for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud.  Foto: Line Fuglehaug/Sykehuset Innlandet

Nyheter

Avdelingssjef for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet (SI) Ingvild Grønnerud forklarer at de ser et økende behov for å styrke beredskapen i den nordlige delen av Gudbrandsdalen.