Tid for kaffeservering og lystig lag med vafler

I gode lag med venner og bekjente er kaffe og vafler en slager.

Skjenking: Her skjenkes det kaffe. Reidun Kongsli kan fortelle at hun kjenner igjen Ragnhild Bakken, Dagny Karlsen, Mari Solli og Ragnhild Kjorstad. Rasmus Bakken kan fortelle at damen med det lyse håret helt til høyre, er hans oldemor Tora Kristine Bakken (født Korsgarden). Bakken mener bildet kan være tatt på Sulheim Grendahus i Sødorp. (Foto: O. Myrum)  Foto: O. Myrum

Nyheter

Jounalisten, læreren og fotografen Oddmar Myrum, fartet omkring på mange møter og kaffeslaberas av alle slag i hele midtdalsregionen.

På fanget: Der det er kaker å få, er ungene på fanget. (Foto: O. Myrum) 

Skåbu: Vimpelen på bordet forteller at det er Norske Kvinners Sanitetsforening i Skåbu som har en sammenkomst. Ovnen i hjørnet minner om den i Skåbu Bygdahus. Foto: O. Myrum 

Ingen navnelister

Ihans bildearkiv finnes det tusenvis av bilder fra møter i lag, foreninger og organisasjoner, samt det som minner mer om familiære sammenkomster fra helt tilbake til 70-tallet.

Problemet er at det med bildene ikke følger noen referanser til hvem, hva og hvor bildene er tatt.

Vafler: Bildet er i fra Vinstra vidaregåande skule (VVS), og en lattermild Ragnar Rykhus får servert vafler av Ingrid Øfsteng. De to elevene er Anne Eun Mee Tørisen fra Kvam (t.v.), og Hege Kristin Sletten (nå Nyoll) fra Vinstra. Foto: O. Myrum 

Vaffelsjef: Her er lærer Lunke klar for mer servering av vafler, med god hjelp av Else Kjøk. Bildet er fra VVS. Foto: O. Myrum 

Tid og sted

Navn på folk er veldig fort å glemme selv om sjølve situasjonen og øyeblikket sitter i. Omgivelsene bildet er tatt i, kan også bidra til at bildegåten løses. Framover i «Før i tida» vil det fra Myrums arkiv komme en del bilder fra slike sammenkomster. Vi ber om informasjon omkring bildene, og oppdaterer da bildene som blir lagt ut på vår nettside dolen.no.