Tom Willy har vore lærar i 32 år: - Tida var moden til å gjere noko nytt - eg har alltid gjort noko anna enn det som har vore «mainstream

Sjølv om Tom Willy Rustad elskar å formidle og lære bort, har han lagt bort lærarjobben. Nå ventar ei ny og spanande karriere for 54-åringen.

Tom Willy Rustad Han har vore lærar på folkemusikklinja i 32 år til saman, 21 av dei her på Vinstra. Nå går han nye vegar.  Foto: Synne Solberg

Nyheter

Tom Willy har drive med musikk heile livet, anten det har vore gjennom gitaren, toradaren eller munnharpa. Som alle andre musikarar starta det med ein draum, om at han skulle få leve av å spele konsertar.