Disse har søkt på vikariat som fastlege ved Ringebu legekontor

To stykker søkte på den faste heltidsstillinga.

Ringebu helsestasjon.  Foto: Jonas Oden Ulset

Nyheter

Vikariatet varer til 1. november 2022, med mulighet for forlengelse. Søknadsfristen rant ut 11. juni. Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang, og det er til sammen seks leger ved senteret hvorav en turnuslege.