Sjå kven som vil jobbe som helsefagarbeidar i Heimesjukepleia ved Sundheim

Det var utlyst tre 20 prosent stillingar og ei 14,1 proent fast stilling.

Illustrasjonsbilete. To personar søkte på stillingane.  Foto: Scanpix

Nyheter

To personar søkte på stillingane som helsefagarbeidar f.t. ved avd. Heimesjukepleia, Pleie og omsorgstenesta. Heimesjukepleia i Nord-Fron kommune inngår som ei av for tida sju avdelingar innanfor tenesteområde Pleie og omsorg.