Skjeggestad gård fra 1860 til 2021: En verneverdig gard og et stort kulturminne kan stå for fall

Får Nye Veier AS det som de vil - så forsvinner Skjeggestad gard i Ringebu fra kartet.

Påbygg: Skjeggestad gard har vært innfallsporten til landsbyen Ringebu sørfra helt siden hovedvegen (E6) ble anlagt. Nye E6 er planlagt å gå midt i gjennom gardstunet og videre inn i tunnel lenger nord. Blir det den endelige løsningen, så må de verneverdige bygningene rundt tunet rives. 

Nyheter