Disse ønsker jobb på langtidsavdelinga ved Sundheim

Fire kvinner ønsker jobben som mellombels helsefagarbeider på omsorgssenteret på Vinstra.

Fire kvinner har søkt på den midlertidige stillinga.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Det er ei 70 prosent mellombels stilling f.t. på Langtidsavdeling, Pleie og omsorgstjenesten ved Sundheim bo- og treningssenter. Langtidsavdeling er for langtidsopphold og et tilbud for personer som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og hjelp.