Planskissene er klare for drive-in restaurant og ny el-ladestasjon i Lomoen på Vinstra

I disse dager fullføres detaljene i reguleringsplanen for området som skal huse ny Burger King-restaurant og el-ladestasjon.

Kun detaljer gjenstår av planskissen i reguleringsplanen for bygging av Burger King-restaurant og nye el-ladestasjon i Lomoen på Vinstra. Burger KIng bygger for bruk av drive-in i tillegg til restauranten.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Området ligger tett på nye E6 rett ved det markante Coop-bygget i Lomoen på Vinstra, og det er Coop Innlandet som søker om en mindre regulering av gjeldende reguleringsplan for området.