Barndomsvennene Jostein (21), Asmund (22) og Erling(25) har kjøpt seg hus i same nabolag. Nå går tida med til å pusse opp

Dei tre unge midtdølane har busett seg i dalen igjen.

Jostein Rolstad (21), Asmund Kjorstad (22) og Erling Skar (25) pussar opp hus i same nabolag.  Foto: Synne Solberg

Nyheter

Dølen har den siste tida sett søkelyset på fråflytting og tilflytting, gjennom det journalistiske prosjektet «Den store folkevandringa».