Velforeninga med konstruktive innspill i beitekonflikt:

Tar sterk avstand fra mishandling av dyr og holdninger som bidrar til konflikt: - Mørke skyer over idyllen på Kvamsfjellet

Styremedlem i vellet ønsker ikke å utfordre beiteretten, men vil bidra til å opprettholde et positivt omdømme.

Styremedlem i Kvamsfjellet vel Solveig Sigstadstø og leder i Kvam Østside beitelag Johnny Mathisen.  Foto: Jonas Oden Ulset

Nyheter

- Jeg har inntrykk av at mange synes beitedyra hører fjellet til, og mener de er med på å opprettholde kulturlandskapet. Noen forhold truer disse positive holdningene, og i mane tilfeller fører det til betente konflikter.