Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse: - Vi baner vei for resten av verden

Norsk forvaltning av rypebestanden får internasjonal oppmerksomhet.

Fjellrype: - Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.  Foto: Steinar Johansen

Godt kamuflert: En rype på Sognefjellet  Foto: Torstein Bøe/NTB

Nyheter

- Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget, i en pressemelding.

Statskogs modell hviler på Breisjøbergets egen doktorgrad i rypeforvaltning.

Nå presenterer statsforetaket modellen gjennom en egen webplattform statskog.no/rypeforvaltning som er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

Jeger: Illustrasjonsbilde av jeger i aksjon.  Foto: Vidar Ruud/NTB

Kjersti (19) og Katrine (21) er to av ti i Ringebu med det gjeveste reinsjaktkortet: - Artig å gjøre ting som ikke alle andre gjør

- Det beste er når en har gått noen timer, og ser et dyr i kikkerten. Da kjenner jeg på spenninga og nervene.
Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

- Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.

Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

- Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Landbruks- og matdepartementet har overtatt ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.

- Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap på området. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya, sier Skogan.

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund heier fram forskning og kunnskap.

- Vi vil at både vi og etterkommerne våre kan nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Hund: Både to- og firbeinte jegere gleder seg til jakt.   Foto: Vidar Ruud/NTB

Disse elevene fikk oppleve ekte fiskelykke: - Kjempegøy, både for små og store

Vi møter tredje- og fjerdeklasse ved Kvam skole som tilbringer dagen nede ved Laugen.Rypebestanden halvert i Ringebu - stopper salget av jaktkort til utenbygds jegere

- Jeg hadde ærlig talt forventa et godt rypeår i år, i stedet ble bestanden i våre statsallmenninger halvert fra i fjor.


Fakta om rypejakta

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

2020-2021

Liryper

Fjellryper

SUM

Trøndelag - Trööndelage

45 100

10 100

55 200

Innlandet

24 000

4 700

28 700

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

18 500

10 000

28 500

Nordland - Nordlánnda

12 600

7 400

20 000

Viken

10 200

2 600

12 800

Vestland

4 800

6 700

11 500

Agder

5 200

2 100

7 300

Vestfold og Telemark

4 100

1 800

5 900

Møre og Romsdal

1 500

3 000

4 500

Rogaland

700

1 300

2 000

Oslo

-

-Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista.

Godt kamuflert: En rype på Sognefjellet  Foto: Torstein Bøe/NTB

Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

Jaktsesong

Lirype

Fjellrype

SUM

2011-2012

150 350

78 650

229 000

2012-2013

77 500

42 400

119 900

2013-2014

99 850

51 700

151 550

2014-2015

140 000

82 450

222 450

2015-2016

111 450

63 500

174 950

2016-2017

118 100

63 800

181 900

2017-2018

107 200

59 600

166 800

2018-2019

124 000

57 900

181 900

2019-2020

104 200

45 100

149 300

2020-2021

126 800

49 700

176 500

Fokuset og utfordringene er ulike i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa, og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene

Det siste tiåret har Statskog samarbeidet med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder. Samtidig har selskapet økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong.

Samarbeidet med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som grunnlaget mer usikkert.


Treføtte Tress jakter bedre enn mange firbeinte artsfrender: - Da han klemte en stor tiur opp i et tre ble jeg blank i øynene

For mange blir ikke jakta fullkommen uten en firbeint kamerat til å jage, men for Vegard holder det med treføtte Tress ved sin side.Vemund skulle gi seg for helga, men så ble det noen ekstra kast - Tok laks på 18 kilo

- Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri i livet har holdt så hardt i ei fiskestang noen gang.Aldri før har så mange ønsket å bli jegere i Nord-Fron: - Det eksploderte da vi annonserte jegerprøvekurset

Det forteller jegerprøveinstruktør i Fron Jeger- og Fiskeforening, Ken-Are Olafsen til Dølen.Vurderer ekstraordinær jakt på hjort i Vinstradalen

Store mengder med hjort tvinger frem ekstra uttak av hjort i Vinstradalen oppover mot Skåbu.Nina og Per Marius kom nært på villsvina: - Vi skjønte at her er det viktig å få mobilisert

Nina Haugen og Per Marius Melby fikk forrige lørdag en opplevelse de sent vil glemme.Flytta hjem fra storbyen for å nyte nærområdet: – Det er jo ingenting som kan måle seg med Gudbrandsdalen

Hege og Anette bodde mange år i storbyen, før de flytta hjem til Midtdalen. Nå vil de spre gleden med å flytte tilbake til hjembygda.