Ingen rypejakt på Sødorpfjellet og Kvamsfjellet i høst

Sødorp Sameige og Kvamsfjellet totalfreder rypa på sine jaktområdet i høst.

Totoalfredes: Rypa på jaktområdene til Sødorp Sameige blir i år fredet mot jakt. (Foto: Tor Larsen) 

Nyheter

Takseringsresultatene tilsier at årets bestand av rype er såpass lav at den i høst må totalfredes mot jakt.