Slår et slag for psykisk helse med fjelltur: - Vil avmystifisere psykiske helseplager. Det er ikke bare sykdom og elendighet

Verdensdagen for psykisk helse skal markeres med fottur på Venabygdsfjellet.

Fjelltur for psykisk helse: Turen går opp til Muen eller inn til Dørfallet.  Foto: Ringebu kommune/privat

Nyheter

Rus og psykisk helsetjeneste i Ringebu Kommune, skal sammen med Kulturnettverk Innlandet markere den viktige dagen med fottur enten opp til Muen eller inn til Dørfallet. Kulturnettverket er en arrangør av aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal.