Rune vart heidra da fire lokale fotoklubbar arrangerte nasjonal fotofestival: - Gir inspirasjon til å fortsetje

Rune Hermansen vart heidra frå NSFF for sin innsats i fotomiljøet tidlegare i september.

Heider:Rune Hermansen vart heidra for sin innsats i fotomiljøet av NSFF under foto- og filmfestivalen.   Foto: ARVE DANIELSEN

Nyheter

I samarbeid med Norsk Selskap for Fotografi (NSFF), var det Dovrefjell fotoforum, Linselusa Vinstra, Lom knipsarlag og Vågå kameraklubb som frå 10. til 12. september stod som arrangørar av den nasjonale fotofestivalen - nemleg Nasjonalparkriket foto- og filmfestival.