Slik mottok politikerne Per Henry sitt forslag om å innføre heltidskultur: - Jeg kommer til å følge opp

Sjølve jobben gjenstår, men nå mener han kommunen er på rett spor.

Ble hørt: - Hvis en bare går i gang nå og får bygd opp en heltidskultur fra bunnen, så må det være flere skritt i riktig retning, mener Per Henry Vassdokken (H).   Foto: Ane Vaet

Nyheter

Forrige uke sendte Høyre-politiker Per Henry Vassdokken en interpellasjon til kommunestyret i Nord-Fron. I interpellasjonen pekte han blant annet på hvilken uverdig situasjon det å ufrivillig være deltidsansatt er, og alle bekymringene dette medfører.