16 drepte i trafikken i september: To døde i Innlandet

Dødstalla for septembertrafikken er høge, og vi har «tatt att» fjoråret.
Nyheter

16 døde på vegane i september i år mot to i fjor. Fem av dei drepte døde i MC-ulykker, ein av desse i Innlandet. Den andre døde i møteulykke med tungbil.