150 skilt langs turstier er satt opp av frivillige: - Det er brukt mange timer på dugnaden

Rundt 150 nye skilt er nå på plass i området som går under betegnelsen «Vinstra Øst.» Tur- og stigruppa i Vinstra Idrettslag er ansvarlig for rydding og skilting.

Dugnadsgjeng: Tom Erik Åsen, til høyre, er leder for Tur- og stigruppa i Vinstra Idrettslag.  Foto: Ole Magnus Røen

Nyheter

Vinstra Øst i denne sammenhengen omfatter øvre Vinstra opp til Lauvåsen, Gravdalsvegen mot Kvam i nord, og Sør-Frons grense mot sør. Gamle treskilt er nå erstattet, etter en merkehåndbok utarbeidet av blant annet Den Norske Turistforening. Denne merkehåndboka er retningsgivende for hvordan slik skilting skal gjøres i hele Norge.