Planlegg for vaksinedose nummer tre

Folkehelseinstituttet har etter dialog med helseforetaka og fagmiljøa laga ein plan for korleis tilbodet skal gjennomførast.
Nyheter