Oppkjøringskøene eksploderte under pandemien:

Fra mandag kan du bestille deg oppkjøringstime på egenhånd: - Håper endringene er med på å redusere ventetida

Mandag åpnet Statens vegvesen for at en sjøl kan bestille oppkjøringstimer via deres nettsider.

Åpner for sjølbetjening: Trafikkskolene rundt om overtok oppgava med å bestille oppkjøringstimer under pandemien, men nå åpnes det for at hver enkelt kan gjøre dette sjøl.  Foto: Arve Danielsen/Fjuken

Nyheter

- Fra mandag 4.oktober kan du selv bestille oppkjøringstime, det vil si at Statens vegvesen går tilbake til ordningen slik den var før Koronautbruddet. Dette frigjør ressurser fra trafikkskolebransjen som har hatt denne oppgaven mens koronapandemien var på sitt mest intense, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.