Med over 100.000 kilometer med patruljering bak seg, ble disse dølene de siste til å vokte svenskegrensa

Natt til onsdag åpnet alle grenseovergangene til Norge igjen.

  Foto: Børge Wilhelmsen/Heimevernet.

Nyheter

Heimevernet har bistått og støtta politiet med patruljeringsarbeidene ved svenskegrensa i flere omganger under pandemien. Først fra 17. mars 2020 til 15. juni samme år, og deretter fra november i 2020 og fram til tirsdag 05. oktober.