Grilstad, Jæder, lokale bønder og fire kommuner investerer 300 millioner i Gudbrandsdal Slakteri

Grilstad, Jæder, fire kommuner og lokale bønder bygger nytt slakteri i Gudbrandsdalen.

Storsatsning: Til sammen investeres det 300 millioner i det nye slakteriet på Otta.   Foto: NTB

Nyheter

Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det nye slakteriet på Otta.