Kommunen la om gangstien

To damer på tur skada seg

Nord-Fron kommune har lagt om en mye brukt gangsti fra Øvre Vinstra ned mot Øvregate – det har ført til personskader.

Turgåer Bjørn Loe er en av flere som konstaterer at stien er blitt bratt og skummel å ferdes i - her i den bratte delen der to godt voksne damer har falt og skadet seg.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Rundt den opprinnelige stien er det hogd ned mange furutrær som er veltet over og sperrer stien. Slik har det ligget i rundt to måneder uten at tømmeret er blitt fjernet. I stedet er stien lagt om og blitt betydelig brattere. To damer på tur har blitt skadet etter fall på den omlagte stien som er uten belysning.