Flertall på Stortinget for krisetiltak mot høye strømpriser

Regjeringspartiene vil stemme for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger, melder NRK.

Strømprisene har nådd nye høyder i sørlige deler av Norge - nå iverksettes krisetiltak fra sentralt hold.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Ap og Sps parlamentariske ledere, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, opplyser at de to partiene vil stemme for SVs forslag.

Samtidig har SV og Høyre blitt enige om et felles forslag som Stortinget skal stemme over torsdag ettermiddag.

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart, innen utløpet av oktober, legge fram forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de høye strømregningene som er på vei», heter det i forslaget.


Fikk æren av å starte Skåbus nye kraftverk - skal forsyne 500 husstander med strøm

Som sitt første oppdrag som ny ordfører i Nord-Fron, fikk Anne-Marie Olstad æren av å åpne det nye småkraftverket.


– Naturlig å stemme for

– Det er viktig at folk får hjelp til å dekke de høye strømregningene sine. Og regjeringen har jo allerede varslet at det kommer en proposisjon til Stortinget, slik at vi kan øke bostøtten og sosialhjelpen. Derfor er det naturlig for oss å stemme for forslaget som SV har lagt fram, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud til NRK.

Det legges opp til en hastebehandling på Stortinget, opplyser Arnstad, og planen er at den behandles i statsråd fredag, og at de endelige vedtakene kan treffes i Stortinget neste uke.

Kirsti Bergstø (SV), leder av arbeids- og sosialkomiteen, mener det er nødvendig å sette en kort frist.

– Mange vil slite med strømregningene både for oktober, november og desember, derfor haster det å få på plass en løsning for å hjelpe dem som har det aller vanskeligst, sier Bergstø i en pressemelding.


Dette er energisamarbeidet med EU/ACER
 • EUs tredje energimarkedspakke, vedtatt i EU i 2009.
 • Inneholder flere regler for kraft- og gassmarked i EU.
 • Målet er å utnytte strømkapasiteten i EU på best mulig vis, gjennom å skape et samlet marked for gass og elektrisitet i EU.
 • Norge er fra før en del av EUs andre energimarkedspakke.
 • Dersom den tredje energimarkedspakken vedtas i Norge, må det gjøres endringer i energiloven og naturgassloven.
 • ACER er EUs energibyra, som blant annet skal sørge for at reglene i pakken praktiseres likt og overholdes av alle parter.
 • ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Oppstår det uenighet mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol.
 • Regjeringspartiene og MDG er for ACER. KrF, Sp, SV og Rødt er mot. Ap har sagt de vil stemme for, med forbehold om enkelte krav til regjeringen.
 • LO og store deler av fagbevegelsen er mot energimarkedspakken og ACER.
 • Norsk Industri, som representerer flere arbeidsgivere innen kraftkrevende industri, er for ACER og energimarkedspakken.
 • Store deler av miljøbevegelsen er positiv til ACER og energimarkedspakken. Et viktig argument er at et mer effektivt kraftsamarbeid muliggjør større satsing på fornybar energi.
 • Enkelte frykter at ACER vil føre til høyere strømpriser.


Vannkraftutbygginga i Fossåa på Sør-Fron starter opp i løpet av høsten

Småkraft AS og 15 lokale grunneiere er enige om å bygge ut Fossåa i Sør-Fron.


– Treffer bredere

Høyre fremmet onsdag et forslag som var nesten likt med SV sitt, men meldte torsdag at de hadde gått sammen med opposisjonspartiet på venstresiden.

– I tillegg til å øke bostøtten foreslår vi å øke sosialhjelpen for dem som har store strømutgifter. Vi vet at flere sliter med de høye strømprisene, og vi trenger tiltak som treffer en bredere gruppe av dem som har minst i samfunnet, derfor mener vi regjeringen også må se på sosialhjelpen, sier Henrik Asheim (H).

Forslaget skal stemmes over torsdag ettermiddag.

Også Frp, MDG og Rødt har fremmet ulike forslag som skal sørge for at strømregningen blir lavere.