Nye Veier arrangerer informasjonsmøte om ny E6 på Tromsvang

Nye Veier og E6-kommunene i Gudbrandsdalen inviterer nå til nye informasjonsmøter om E6 gjennom kommune Ringebu, Øyer og Sel..

Trase merket med rødt er del av E6 som ikke er ferdig, men som nå planlegges.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

De tre kommunene har annonsert oppstart av arbeidet med reguleringsplaner og lagt ut planprogrammet for prosjektet på høring. Nå inviteres både innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner til åpne møter og kontordager.